ANBINHVIEN.VN – Điều gì ngăn chúng ta trở thành một người quản lý tốt của Đức Chúa Trời? Tôi sẽ nói cho bạn biết đó chính: Nỗi sợ.

Để có thể biến đổi đời sống và trở thành người quản lý tôt đòi hỏi cần phải có đức tin, và điều đó làm cho nhiều người sợ hãi. Họ sợ làm theo cách của Đức Chúa Trời.

Có nhiều nỗi sợ cầm giữ bạn lại. Một trong số đó là tự nghi ngờ. Bạn đã thất bại trong quá khứ, vì vậy bạn sẽ không bao giờ thử lại. Nhưng chỉ vì bạn thất bại không có nghĩa là bạn bỏ cuộc. Mọi người đều thất bại. Đó là cách duy nhất bạn học điều gì hữu hiệu! Đức Chúa Trời sử dụng những con người bình thường nhưng luôn tiếp tục cố gắng thay vì từ bỏ.

Có hai môn đồ đã khước từ Chúa Giê-xu trước khi Ngài bị đóng đinh: Giu-đa và Phi-e-rơ. Họ đều phạm tội, nhưng sự khác biệt là cách mà mỗi người phản ứng với thất bại của mình. Giu-đa đáng thương, chán nản, và cất lấy mạng sống của mình.

Tuy nhiên, Phi-e-rơ nhận ra những gì ông đã làm là sai, vì vậy ông đã cầu nguyện và hối cải và cầu xin Chúa tha thứ. Sau đó, chắc hẳn mỗi chúng ta đều biết: Chúa Giê-xu đã chọn Phi-e-rơ giảng trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, và 3.000 người đã được cứu trong ngày đầu tiên. Chúa Giê-xu đã chọn xây dựng Hội thánh trên người có lỗi lầm lớn nhất trong nhóm các sứ đồ của Ngài. Ngợi khen Chúa! Ngài không chọn những siêu sao. Ngài chọn những người bị vấp phạm cách nặng nề nhất.

Bạn có thể đã thực sự sai lầm trong quá khứ. Nhưng nó không quan trọng bằng việc bạn đã ở đâu? Không có gì ảnh hưởng trên hướng nhìn mà bạn đang bước tới.

Dụ ngôn về những ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25, một người giàu có đã giao tiền của mình cho những người đầy tớ của mình trước khi ông ta rời đi trong một chuyến đi dài. Khi ông ta trở về, hỏi về số tiền từ những người đầy tớ. Trong số ba người, thì hai người đã làm cho tăng gấp đôi số tiền của chủ nhân giao cho họ, nhưng người thứ ba sợ và giấu phần tiền của mình thay vì làm lợi ra nó. Anh ta thực sự làm thất vọng, người chủ tức giận nói: “Lấy tiền từ người đầy tớ này, và ban nó cho người có mười nén bạc” (Ma-thi-ơ 25:28). Chủ đã lấy đi mọi thứ mà tôi tớ đã được ban cho.

Sự sợ hãi thường xuất hiện khi chúng ta cố gắng làm những việc của Đức Chúa Trời. Sa-tan sẽ cố gắng để bạn lờ đi các nguyên tắc của Đức Chúa Trời bằng cách làm cho bạn sợ thất bại hoặc khiến bạn nghi ngờ khả năng trở thành người quản lý tốt của Đức Chúa Trời.

Nhưng nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải chống lại nỗi sợ của mình. Bạn phải làm điều mà Đức Chúa Trời muốn: Tấn tới trong quyền năng của Đức Thánh Linh và trở nên người đầy tớ ngay lành, trung tín của Ngài.

Nguyên tác: Fear Keeps You from God’s Financial Blessing
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ