Kinh Thánh nói đến cá ở sông Ni-lơ: “Những người đánh cá sẽ than vãn, mọi kẻ buông câu nơi sông Ni-lơ đều rên siết, và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều âu sầu” (Ê-sai 19:8), và của biển: “Cũng có người Ty-rơ ở tại đó, đem cá và các thứ hàng hóa bán cho người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát” (Nê-hê-mi 13:16); “Vậy nên, đất sẽ thảm sầu…những cá biển cũng sẽ bị lấy đi” (Ô-sê 4:3); “Ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển…” (Sô-phô-ni 1:3).

Nhưng những đoạn nói về nghề đánh cá thì tập trung tại hồ Ga-li-lê. Cá ở đây tự nhiên là cá nước ngọt. Hồ nầy có rất nhiều cá, và thỉnh thoảng người ta vẫn còn gặp sự nguy hiểm vì đứt lưới và đắm thuyền: “Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra” (Lu-ca 5:6). Có ba cách đánh cá truyền thống.

(1)  Lưới thả. Khi dùng lưới, người đánh cá đứng trên bờ hoặc đứng ở nơi nước đến ngực, rồi khéo léo ném lưới đã cuộn trong tay xuống nước ngay trước mặt mình. Lưới rơi xuống nước thành một hình vòng tròn, trong khi những cục chì buộc vào triên lưới kéo lưới xuống rất nhanh, thành hình cái mái tròn (dôme) hoặc cái nón(cone). Tất cả cá trong phạm vi cái vòng tròn ấy đều bị nhốt trong lưới.

Bấy giờ người đánh cá lặn xuống nước, túm chặt lấy các cục chì, rồi kéo cả lưới lẫn cá vào bờ. Những chỗ tốt nhứt là các suối nước nóng ở trên miền Ma-ga-đan, tại đó có vô số cá và người đánh cá thường ném một ít mồi nhử cá đến một chỗ gần bờ để dễ bắt hơn.

(2)  Lưới kéo cũng là một cái lưới hở, dùng để bắt cá mòi và cá mã hữu (saumon). Lưới kéo có nhiều phao ở phần trên và những cục chì ở phần đáy lưới. Người ta ngồi trên thuyền mà kéo lưới, thắt miệng lưới lại mà tóm cá vào trong.

(3)  Lưỡi câu. Bắt cá bằng lưỡi câu hoặc bằng cần câu có nói đến ở Ê-sai 19:8: “Những người đánh cá sẽ than vãn, mọi kẻ buông câu nơi sông Ni-lơ đều rên siết, và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều âu sầu”, cũng có nói trong A-mốt 4:2; Ha-ba-cúc 1:15; Ma-thi-ơ 17:27.

Vào những đêm mùa hạ êm ả, trên bờ Địa Trung Hải, người ta thường dùng chỉa ba đâm cá. Họ dùng một bó đuốc lắc lư ở mạn thuyền để nhử cá bơi lên mặt nước.

Người rao giảng Phúc Âm được ví sánh với người đánh cá: “…Ta sẽ khiến các ngươi nên ta đánh lưới người” (Ma-thi-ơ 4:19). Ngụ ý của Chúa Giê-xu là người rao giảng Phúc Âm cần có sự kiên nhẫn, quên mình, và biết dùng những phương pháp khác nhau để thích hợp cho từng loại cá.

BBT – Mục sư Nguyễn Quốc Ấn