NGHĨA TRANG TIN LÀNH

2108

Dự án Hoa viên Tưởng niệm An Bình Viên
với hơn 3.200 huyệt mộ được thiết kế theo mô hình mang đậm nét Cơ Đốc.
Bên trong khuôn viên có một nguyện đường bằng kính với sức chứa 500 chỗ ngồi.
Bên cạnh đó còn có khu lưu hài cốt với số lượng 3.000 cái.
Tất cả chỉ để phục vụ cộng đồng tín hữu Tin Lành.


Phối cảnh Hoa viên Tưởng niệm An Bình Viên


Hoa viên Tưởng niệm An Bình Viên trong giai đoạn hoàn thành