ANBINHVIEN.VN – Trong thời gian qua, một số Hội Thánh trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức có Quản nhiệm mới. Nay Ban Biên tập xin được giới thiệu đến những thay đổi để quý tín hữu thêm thông tin.

Hội Thánh Gia Định
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt về làm Quản nhiệm thay cho Mục sư Đỗ Việt Hùng.


Ảnh: Phạm Cường

Hội Thánh Thủ Đức
Mục sư Đỗ Việt Hùng về làm Quản nhiệm thay cho Mục sư Lê Đình Hiên.


Ảnh: httlvn.org

Hội Thánh Khánh Hội
Mục sư Phan Quang Trung về làm Quản nhiệm thay cho Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt.


Ảnh: Kenny Nguyen

Hội Thánh Phú Lâm
Mục sư Nguyễn Văn Hưng về làm Quản nhiệm thay cho Mục sư Phan Quang Trung.


Ảnh: Kenny Nguyen

Hội Thánh Tôn Thất Thuyết
MSNC Nguyễn Thế Linh về làm Quản nhiệm thay cho Mục sư Nguyễn Văn Hưng.


Ảnh: Kenny Nguyen

Hội Thánh Nguyễn Tri Phương
Mục sư Phạm Trọng Huy về làm Quản nhiệm thay cho Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng.


Ảnh: Kenny Nguyen

Hội Thánh Tô Hiến Thành
Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng về làm Quản nhiệm thay cho Mục sư Phạm Trọng Huy.


Ảnh: Kenny Nguyen

Hội Thánh Lữ Gia
MSNC Kiều Tuấn Nhã về làm Quản nhiệm.


Ảnh: Kenny Nguyen

Hội Thánh Tân Bình
MsNc Nguyễn Quốc Oai về làm Quản nhiệm.


Ảnh: Kenny Nguyen

Hội Thánh Thị Nghè
MSNC Vũ Việt Anh về làm Quản nhiệm thay Mục sư Vũ Đình Khuê.


Ảnh: Kenny Nguyen