ANBINHVIEN.VN – Hôm trước chúng ta đã học biết rằng, để làm theo điều Chúa muốn, trước hết chúng ta cần phải quyết định: “Tôi quyết định rằng tôi không để người khác nắn tôi theo khuôn mẫu của họ. Tôi sẽ trở thành người mà Chúa muốn tôi trở thành. Tôi sẽ làm điều mà Chúa muốn tôi làm, và tôi sẽ hoàn thành kế hoạch Chúa định sẵn trên cuộc đời tôi, chứ không phải là kế hoạch của một ai khác”.

Hôm nay, quyết định thứ hai chúng ta nên làm đó là: Lựa chọn sự đau thương tạm thời cho sự tăng trưởng lâu dài.

Ai đã từng chơi thể thao sẽ biết điều này. Bạn phải thực hành và luyện tập rất cực nhọc mới có thể trở thành nhà vô địch. Không có chuyện bạn tự nhiên trở thành người chiến thắng. Nếu bạn có sở trường ở lĩnh vực nào đó thì bạn cần chịu đựng sự đau đớn ngắn hạn vì sự tăng trưởng dài hạn.

Điều này không chỉ đúng trong thể thao. Nó đúng trong lĩnh vực tài chính. Đúng trong các mối quan hệ. Tôi và vợ tôi có cuộc hôn nhân tốt, nhưng cả hai chúng tôi đều phải làm việc rất vất vả trong nhiều năm. Điều này đến không dễ dàng chút nào. Bạn phải nỗ lực cho cuộc hôn nhân của bạn giống như trong tất cả các lĩnh vực khác.

Vì sao quyết định này quan trọng cho đời sống bạn? Bởi vì hầu như mọi vấn đề trong đời sống đều đến từ việc không thể trì hoãn sự thỏa mãn. Mọi điều trong xã hội này dạy chúng ta rằng: “Tôi muốn mọi thứ và tôi muốn có chúng ngay bây giờ và tôi muốn một cách miễn phí, dễ dàng”. Nhưng cuộc sống không đi theo hướng đó!

Môi-se đã quyết định “đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:25). Ông lựa chọn bị đối xử tệ bạc – chịu một nỗi đau ngắn hạn để được tăng trưởng lâu dài và làm điều đúng.

Trong cuộc đời bạn có những nỗi đau. Nhưng nếu bạn chọn lựa làm những điều khó nhọc ngay bây giờ và nỗ lực trong sự kỷ luật để học, tăng trưởng, trở nên mạnh mẽ và chững chạc, thì cuộc sống của bạn sau đó sẽ hưởng được thành quả.

Bây giờ tôi đang hưởng thành quả của quyết định không tiêu xài số tiền mình kiếm được trong hơn 20 năm, tôi chỉ làm, tiết kiệm, dâng hiến và tôn vinh Chúa. Tôi đang hưởng thành quả giờ đây là vì tôi phải kỷ luật mình. Lựa chọn làm điều khó trước.

Khi bạn lựa chọn nỗi đau khổ ngắn hạn như Môi-se, bạn sẽ nhìn thấy Chúa giải cứu bạn và nhờ đó bạn tận hưởng sự ban thưởng lâu dài.

Nguyên tác: Choose Short-Term Pain for Long-term Gain
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ