ANBINHVIEN.VN – Nếu bạn muốn có sự thay đổi lâu dài trong đời sống, bạn cần tập trung vào suy nghĩ của mình.

Cụ thể, bạn cần hướng suy nghĩ vào những điều bạn muốn tập trung và bỏ qua những điều làm bạn mất tập trung. Bởi vì bất cứ điều gì bạn tập trung vào chính là điều bạn hướng đến. Câu Kinh Thánh trong Rô-ma 12:2 cho chúng ta biết cách để thay đổi lối suy nghĩ của mình: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”.

Chúng ta có 3 bước để thực hiện quá trình thay đổi bản thân:

3 – “Đừng làm theo” – đã bao lần chúng ta để cho người khác nắn cuộc đời mình? Chúa không muốn bạn giống bất kỳ ai cả; Ngài muốn bạn trở thành con người mà Ngài đã dựng nên. Nên đừng sao chép, đừng làm theo, đừng cố gắng để giống ai cả.

2 – “Kiểu mẫu của đời này”. Nếu bạn muốn thay đổi, bạn phải thay đổi kiểu mẫu, lối sống mà bạn đã học nơi thế gian. Phải thay đổi lối sống cũ không lành mạnh bằng một lối sống mới theo sự sống của Chúa Giê-xu.

1 – “Biến hoá tâm trí mình”. Biến hoá như là một quá trình biến đổi của sâu thành bướm. Cũng vậy, Chúa muốn biến đổi bạn thành con người mới qua việc làm mới tâm trí mình.

Điều này diễn ra như thế nào? Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:22-24 cho chúng ta biết “…Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành,mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.”

Nghĩa là bạn phải lột bỏ cái cũ mà mặc vào cái mới. Và việc từ bỏ cái cũ phải diễn ra trước khi mặc cái mới vào. Bạn cần bỏ đi thái độ, suy nghĩ, hình ảnh cũ kỹ và sẵn sàng mặc vào tấm áo mới Chúa dành cho bạn – đó là hình ảnh và đức tính của Đấng Christ.

“Mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24).

Xin Chúa giúp chúng ta mặc lấy con người mới, xin đổi mới con người bề trong của con để ngày càng giống Chúa hơn.

Nguyên tác: How to Have Lasting Change in Your Life
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ