Hoa viên Tưởng niệm An Bình Viên
chỉ dành cho tín hữu Tin Lành

Một điều rất quan trọng được khách hàng quan tâm, đó là có một nơi riêng biệt để an táng, mà không pha trộn với các hình thức an táng khác. Cúng bái không phù hợp với niềm tin, văn hóa Cơ Đốc và trái với Kinh Thánh.

An Bình Viên cam kết thực hiện theo đúng chuẩn mực niềm tin Cơ Đốc trong việc thực hiện an táng và các nghi lễ. Không có sự xen kẽ giữa mộ phần của các văn hóa, tín ngưỡng khác nhau. Khi ký hợp đồng mua bán, người mua sẽ ký thỏa thuận thực hiện các nội quy và Ban Quản Lý sẽ dựa trên các nội quy để duy trì văn hóa Cơ Đốc tại đây.