Hoa viên Tưởng niệm An Bình Viên
luôn dành sự ưu tiên cho
tín hữu Tin Lành và các đầy tớ Chúa

An Bình Viên mong muốn hình thành nơi riêng biệt dành cho người Tin Lành nên luôn duy trì sự ưu tiên dành cho quý tín hữu xa gần. Cũng như tạo điều kiện thuận lợi để quý tín hữu có thể sở hữu những ích lợi mà An Bình Viên đem đến.