Cam kết đối tác và vận hành dự án
là các công ty Cơ Đốc nhằm đảm bảo
những chuẩn mực của văn hoá Tin Lành

An Bình Viên được điều hành và quản lý bởi Công Ty Cơ Đốc Ân Bình Viên. Không những vậy, quá trình thiết kế, xây dựng cũng được thực hiện bởi một Công ty xây dựng Cơ Đốc ANTACO.