ANBINHVIEN.VN – Chúng ta có thể trở thành anh hùng trong ngày hôm nay, rồi ngày hôm sau lại không là gì cả; là triệu phú trong hôm nay và cũng có thể bị phá sản vào hôm sau. Bất luận chúng ta đã làm khó nhọc bao nhiêu, tích góp đến mức nào, tài chính vẫn không ổn định.

Thật tiếc. Nhưng hãy xem Kinh Thánh nói gì về nỗi bận tâm quá mức về tiền bạc?

Không hợp lẽ

Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? (Ma-thi-ơ 6:25).

Trong cuộc sống, bạn sẽ đối diện với những nỗi sợ hãi, nhưng có những điều tốt hơn cần sợ hãi hơn là sự thiếu thốn tài chính. Ngay cả khi bạn bị phá sản, sự việc trở nên tồi tệ hơn. Đời sống không chỉ để tích góp. Hãy quan tâm đến điều gì thật sự quan trọng.

Trái lẽ tự nhiên

Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? (Ma-thi-ơ 6:26)

Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng, các loài vật và cây cỏ đều không lo lắng. Mấy con chim không nói rằng: “Mình phải xây cái tổ to hơn tốt hơn để dành nghỉ hưu”. Chỉ có loài người là không tin rằng, Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho họ. Những tạo vật còn lại đều tin Ngài.

Không cần thiết

Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! (Ma-thi-ơ 6:30)

Nỗi sợ hãi về tài chính xuất phát từ việc bạn nghi ngờ và thiếu lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và Ngài hứa mà Ngài dành cho bạn. Đức Chúa Trời có trách nhiệm trên những nhu cầu của bạn. Ngài nói, “Ta là Cha Thiên Thượng của con; con là con Ta. Cha sẽ lo cho con mà”. Chúng ta luôn gặp vấn đề khi hoài nghi về tình yêu của Đức Chúa Trời.

Phao-lô nhắc nhở chúng ta trong Phi-líp 4:19 rằng: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Đức Chúa Trời biết điều đang diễn ra trong đời sống bạn và trong ví tiền của bạn. Ngài biết rõ những nhu cầu của bạn trước khi bạn cầu xin. Ngài muốn giúp bạn!

Nguyên tác: Don’t Worry. Trust God!
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ