ANBINHVIEN.VN – Một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất mà tất cả chúng ta đều phải trải qua khi cố gắng đạt được những gì Chúa đã gọi chúng ta làm đó chính là phản ứng của chúng ta trước những sự việc làm chúng ta xao lãng. Bạn có thể liên hệ đến việc bạn mất tập trung vì những sự xao lãng này không?

Bị xao lãng vì sự nổi tiếng. Nếu như bạn luôn lo lắng về việc người khác nghĩ, bạn sẽ bị mất tập trung vào những việc đã định sẵn cho tương lai của bạn.

Bị xao lãng vì sự vui thích. Để được vui vẻ, thoải mái thì không sao cả, nhưng nếu bạn tìm kiếm sự vui thích, xem đó là ưu tiên trong đời sống mình thì bạn cũng không bao giờ hoàn thành được sứ mạng Chúa định cho bạn.

Bị xao lãng vì nguồn lợi nhuận. Bạn không thể phục vụ Chúa và cả tiền bạc. Đừng đặt việc tìm kiếm lợi nhuận là ưu tiên trong cuộc sống của bạn.

Bị xao lãng vì sự sở hữu. Xác định sự thành công của bạn qua việc bạn sở hữu bao nhiêu tài sản sẽ làm cho bạn lo lắng vì phải giữ chúng.

Nếu bạn muốn hoàn thành sứ mạng Chúa đặt cho, bạn phải dám trở nên khác biệt so với người khác. Hãy tập trung vào điều quan trọng nhất: Mối quan hệ của bạn với Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Nguyên tác: Don’t Let Distractions Keep You from Your Best
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ