ANBINHVIEN.VN – Chúng ta thích dùng tiền cho sự tiện ích, thoải mái của bản thân nhưng Kinh Thánh dạy sẽ khôn ngoan hơn nếu chúng ta dành tiền để đầu tư vào nhân cách.

Chúa muốn chúng ta dành một ít tiền của mình ra để đầu tư vào chính mình – trong sự cải thiện tâm linh và bản thân. Kinh Thánh cho biết, “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ” (II Phi-e-rơ 3:18)

Kinh Thánh cũng nói trong Châm ngôn 23:23 rằng “Hãy mua chân lý; sự khôn ngoan; sự khuyên dạy, và sự thông sáng; chớ hề bán đi”. Chúa muốn bạn phát triển những kỹ năng và giáo dục chính mình để bạn có thể trở thành người mà Chúa muốn bạn trở thành.

Bất cứ khi nào chúng ta dùng tiền để mua một quyển sách Cơ Đốc hay một nguồn lực nào đó giúp phát triển bản thân, nghĩa là chúng ta đang đầu tư vào Quỹ Phát Triển của Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào chúng ta dùng tiền để tham dự một lớp học hay học một điều gì đó giúp chúng ta càng trở nên như người Chúa muốn chúng ta trở thành, thì chúng ta đang đầu tư vào sự phát triển của chúng ta. Và Chúa mỉm cười vì chúng ta đang dùng tiền đúng cách.

Nguồn: Daily Hope
Selah Nguyễn chuyển ngữ