ANBINHVIEN.VN – Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 6:20-21 khuyên dạy chúng ta hãy tích trữ kho báu của mình trên thiên đàng.

Làm sao chúng ta làm được điều này, một trong những câu nói của Chúa Giê-xu mà rất nhiều người hiểu lầm đó là, “Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa là kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời” (Lu-ca 16:9).

Chúa Giê-xu không có ý rằng chúng ta hãy dùng tiền mà mua bạn. Mà Ngài muốn nói rằng hãy dùng tiền mà Đức Chúa Trời ban cho bạn để dẫn người khác đến với Đấng Christ. Thì sau đó họ sẽ trở thành bạn của bạn trong sự sống đời đời, những người bạn sẽ chào đón bạn nơi nước Thiên Đàng. Đó là sự đầu tư tài chính tốt nhất mà bạn có thể làm.

Bạn chắc đã nghe người khác nói rằng, “bạn không thể mang tiền theo với mình vào thiên đàng” nhưng bạn có thể dùng nó trước bằng việc đầu tư cho linh hồn của người khác vào thiên đàng: “Vậy hãy dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:19).

Bạn đầu tư tiền bạc vào người khác bằng cách nào? Bằng đầu tư tiền bạc vào việc đem người khác đến với Chúa Cứu Thế như thế nào? Hãy cầu nguyện về điều đó và chờ xem Chúa sẽ giúp cho tâm trí bạn hiểu được ai bạn cần đầu tư và đầu tư bằng cách nào. Bất kể sự nhỏ nhặt đến mức nào, hãy bắt đầu một sự đầu tư vào sự sống đời đời trong tuần này.

Nguyên tác: The Best Financial Investment You Can Make
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ