ANBINHVIEN.VN – Nhiều người trong chúng ta có những khởi đầu rất tốt nhưng dần dần càng về sau thì càng trở nên nghèo ngặt vì không dự bị tốt cho những tai hoạ tiềm tàng trong cuộc sống. Kinh Thánh nói rằng người khôn ngoan hiểu rõ đường lối mình (Châm ngôn 14:8).

Khi chúng ta lên kế hoạch cho tương lai, chúng ta sẽ phải đối diện với những hiểm họa tiềm tàng. Đó có thể là những xao nhãng thuộc về văn hóa, là tiếng nói của sự nghi ngờ, là cám dỗ đi theo con đường tắt, và nỗi thất vọng vì sự trì hoãn. Hãy nhìn Nô-ê: Ông phải đối diện với rất nhiều những chướng ngại sau khi Chúa bảo ông hãy đóng con tàu, nhưng ông đã vượt qua tất cả và bạn cũng vậy, bạn sẽ vượt qua tất cả.

Điều này không có nghĩa là Chúa bảo bạn hãy xây dựng một mục tiêu đầy rủi ro và phức tạp như xây một con tàu ngay bây giờ. Nhưng bạn hãy cầu nguyện để Chúa trao cho bạn một mục tiêu lớn, thậm chí là một mục tiêu đầy rủi ro và thách thức trong mười năm tới.

Lời Kinh Thánh cho biết, “Sự trí-huệ của người khôn-khéo, ấy là hiểu rõ đường-lối mình; nhưng sự điên-cuồng của kẻ ngu-muội là sự phỉnh-gạt” – Châm ngôn 14:8. Bằng việc hiểu rõ con đường mình phải đi sẽ giúp chúng ta tránh được những hiểm họa tiềm tàng xuất hiện trong đời sống mình. Chúng ta cũng sẽ được trang bị để lên kế hoạch trở thành người mà Chúa muốn chúng ta trở thành.

Hãy xin Chúa giúp bạn thiết lập mục tiêu đời sống trong mười năm tới. Sau đó bạn sẽ tiến bước và học cách bước qua những rủi ro tiềm tàng, điều làm bạn sao nhãng và có thể đi chệch hướng con đường mà Chúa muốn bạn phải đi.

Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ