ANBINHVIEN.VN – Mặc dù Đức Chúa Trời có thể biến đổi chúng ta ngay lập tức, nhưng Ngài lựa chọn cách biến đổi chúng ta từ từ. Chúa Giê-xu chủ ý biến đổi các môn đồ của mình, cũng như Đức Chúa Trời đã cho phép người Do Thái chiếm lấy Đất Hứa “từng chút một” để họ không bị choáng ngợp (Phục truyền luật lệ Ký 7:22). Ngài muốn hành động từng bước một trong đời sống của chúng ta.

Tại sao phải mất nhiều thời gian để thay đổi và lớn lên? Có một số lý do:

Chúng còn nhiều điều chưa học. Vì hầu hết các vấn đề và những thói xấu của chúng ta không hình thành chỉ qua một đêm, cho nên sẽ không thực tế nếu mong đợi chúng biến mất ngay lập tức chỉ sau một giấc ngủ. Không có thuốc, lời cầu nguyện, hay nguyên tắc ngay lập tức khắc phục những tổn hại đã kéo dài nhiều năm. Cần phải rất cố gắng nỗ lực loại bỏ và thay thế. Kinh Thánh gọi nó là “cởi bỏ con người cũ” và “mặc vào con người mới” (Rô-ma 13:12; Ê-phê-sô 4: 22-24; Cô-lô-se 3: 7-10,14).

Chúng ta là những người chậm hiểu. Chúng ta thường phải học đi học lạ một bài học 40 hoặc 50 lầm mới thật sự hiểu bài học đó. Các vấn đề cứ liên tục xảy ra, và chúng ta nghĩ: “Không cần học lại! Tôi đã học được điều đó rồi!” Nhưng Chúa biết rõ hơn. Lịch sử của người Y-sơ-ra-ên minh chứng cho việc chúng ta nhanh quên bài học Chúa dạy và mau chóng trở lại với thói quen của mình như thế nào. Chúng ta cần tiếp tục học.

Để lớn lên thường phải chịu đau đớn và đáng sợ. Không có sự tăng trưởng mà không có sự thay đổi, không có thay đổi mà không sợ hãi hay mất mát, và không có mất mát mà không đau đớn. Mọi thay đổi liên quan đến việc phải mất đi một điều gì đó. Chúng ta sợ những mất mát này, ngay cả những cái cũ tự chúng ta đã bị đánh bại, bởi vì, giống như một đôi giày bị mòn, nó từng đem lại sự thoải mái và quen thuộc.

Thói quen tốt cần có thời gian để phát triển. Hãy nhớ rằng nhân cách của bạn được hình thành từ thói quen của bạn. Bạn không thể được xem là người tử tế trừ khi bạn có những thói quen tốt. Thói quen của bạn xác định nhân cách của bạn.

Chỉ có một cách phát triển thói quen để có được nhân cách giống Đấng Christ: Bạn phải thực hành chúng – và điều đó cần có thời gian! Không có thói quen tức thời. Phao-lô thúc giục Ti-mô-thê: “Hãy săn sóc, chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con” (I Ti-mô-thê 4:15).

Nguyên tác: God Grows Us One Step at a Time
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ