ANBINHVIEN.VN – Khi Chúa giúp bạn tăng trưởng tâm linh, Ngài không búng tay một cái và sự tăng trưởng lập tức xảy ra. Ngài hành động từng chút một. Khi Chúa muốn tạo một cây nấm, Ngài cần 6 giờ. Nhưng khi Ngài muốn tạo một cây sồi, Ngài cần đến 60 năm.

Bạn muốn mình là cây nấm hay cây sồi?

Đức Thánh Linh sẽ biến đổi đời sống bạn nhiều hơn những điều bạn có thể nghĩ đến, nhưng những điều đó không diễn ra chỉ trong một đêm. Khi Hội thánh Saddleback hoạch định “Chương trình mười năm”, tôi đã cầu nguyện rằng, xin công việc của Đức Thánh Linh và của Ngôi Lời cùng với sự đồng công của các nhóm nhỏ, Hội thánh sẽ ngày càng trở nên trưởng thành, giống Đấng Christ hơn. Và chúng tôi bắt đầu chặng đường 10 năm bằng sự cầu nguyện. Tôi cũng cầu nguyện điều tương tự cho bạn rằng trong những năm tới, bạn sẽ tăng trưởng thuộc linh cách mạnh mẽ và giống Chúa và sống có mục đích.

Tôi mong muốn bạn mạnh mẽ hơn về cảm xúc, thân thể, tâm linh, tinh thần và tài chính nhưng bạn cần phải ý thức về những điều đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, “hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và thánh khiết” (Ê-phê-sô 4:24).

Đây là cách để chúng ta ngày càng giống Chúa Giê-xu. Chúng ta cởi bỏ con người cũ và những điều cũ kĩ trì kéo chúng ta khỏi đời sống giống Chúa, và mặc vào con người mới nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh. Hãy để Chúa làm công việc của Ngài trong chúng ta – bất kể là bao lâu.

“…Chúng ta đã được biến hóa trở nên giống như Ngài. Sự biến hóa ấy trong chúng ta càng mang vinh quang rực rỡ hơn nữa vì vinh quang đó đến từ Chúa là Thánh Linh” (II Cô-rinh-tô 3:18 – BPT)

Nguyên tác: God Understands You Can’t Change Overnight
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ