Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui-mừng làm theo ý-muốn Chúa, Luật-pháp Chúa ở trong lòng tôi” (Thi-thiên 40:8).

Nếu bạn muốn biết ý muốn Chúa, thì bạn phải dừng ngay việc bị dẫn dắt bởi những hoàn cảnh của mình.

Có thể bạn đang gãi đầu và nghĩ rằng: “Đợi một phút – không phải Chúa đang điều hướng hoàn cảnh của tôi sao?” Đúng vậy. Chúa muốn điều hướng những hoàn cảnh đời sống bạn, nhưng bạn thì đừng bao giờ để cho hoàn cảnh dẫn dắt mình.

Ví như trường hợp của Giô-na, Chúa bảo Giô-na đi đến thành Ni-ni-ve và rao giảng tại đó. Giô-na nói với Chúa rằng, ông sẽ không đi và thậm chí ông đi về một hướng khác. Đây là những hoàn cảnh xảy ra: Có một con tàu đang đợi ở cảng để đi về Ta-rê-si. Giô-na đi đến mua vé để lên con tàu đó. Họ còn chổ cho Giô-na cùng đi. Giô-na lên tàu. Bắt đầu từ khi xếp hàng để mua vé lên tàu, rồi xuống tàu. Có lẽ Giô-na đã nghĩ rằng: “Những điều này đang diễn ra theo ý Chúa”. Nhưng đó lại thành ra những bước đi sai lầm. Bạn không thể chỉ căn cứ vào hoàn cảnh.

Kinh Thánh có rất nhiều những ví dụ nói về những hoàn cảnh tưởng chừng như là lời hứa được thực thi nhưng cuối cùng đã đưa đến tai hoạ.

Trong Công vụ 27 nói đến việc Phao-lô bị dẫn đến Rô-ma như là một tù nhân. Đêm trước đó tàu của ông đã được xếp lịch sẽ khởi hành. Chúa phán với ông qua lời cầu nguyện rằng con tàu sẽ gặp bão. Phao-lô đã nói với thuỷ thủ và thuyền trưởng rằng: “Tôi thấy sự vượt biển nầy chắc sẽ phải nguy-hiểm và hư-hại, chẳng những cho hàng-hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa” (Công-vụ 27:10).

Tiếc thay, hoàn cảnh khiến cho những người đó bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Phao-lô: “Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định, thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Cơ-rết. Nhưng cách ít lâu có trận gió dữ-tợn gọi là gió Ơ-ra-qui-lôn thổi lên vật vào đảo. Tàu đã phải bạt đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió. Tàu bị bạt đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cơ-lô-đa, chúng ta khó-nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền” (Công-vụ 27:13-16).

Đây là chuyện của những người chỉ tin vào hoàn cảnh. Nhiều hoàn cảnh trông có vẻ thuận lợi nhưng lại dẫn đến tai hoạ.

Hoàn cảnh có thể dẫn bạn đi sai đường. Bạn có thể hiểu sai hoàn cảnh, đặt niềm tin mù quáng vào hoàn cảnh và Sa-tan dùng những hoàn cảnh đó tấn công bạn. Vì vậy hãy luôn luôn đối chiếu hoàn cảnh của bạn với Lời Chúa.

 

Sưu tầm…