ANBINHVIEN.VN – Có bao giờ bạn để ý thấy rằng, giây phút bạn thiết lập một mục tiêu trong đời sống với Chúa sẽ có người nói với bạn rằng: “Bạn tưởng bạn là ai?”, hay “chuyện đó rồi chẳng xong đâu”, hay là “thôi, bỏ đi, bạn không đủ sức đâu!”

Những lời nói nghi ngờ đó cốt ý là để bạn không nghe được tiếng Chúa. Hãy hình dung về những lời chỉ trích trong đời sống của Nô-ê. “Lão Nô-ê đó hoang tưởng là Đức Chúa Trời nói chuyện với ông ta, nhưng thật ra là ông ta làm rối những giá trị tài sản của chúng ta bằng cách đóng con tàu đó trước sân nhà của ông ấy”.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Nô-ê nghe theo tiếng Chúa. Ông đã nghe gì vậy? Ông nghe lời cảnh báo của Đức Chúa Trời rằng thế gian sẽ bị phá hủy. Ông tin điều ông chưa từng thấy. Đó chính là đức tin – chắc chắn về điều chúng ta chưa từng thấy.

Nô-ê không ngoảnh mặt trước khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho ông. Trái lại, ông đóng con tàu theo lời của Chúa phán cùng.

Chúa sắp đặt cho bạn một mục tiêu trong đời sống, và có người cho rằng mục tiêu đó là rồ dại. Nhưng bạn cần phải tập trung vào điều bạn biết Chúa đã nói qua Lời của Ngài, đó là Kinh Thánh. Và, hãy đóng con tàu của bạn đi!

Nguyên tác: Whose Voice Are You Listening To?
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ